Silikonové tmely, stavební a průmyslová chemie


Vítejte na našem webu.
Účelem této prezentace je seznámit jak naše stávající, tak i budoucí zákazníky
s produkty a nabízenými službami.  
 

 

Historie a současnost naší firmy
Skutečně jen málokterá česká firma se může pochlubit kontinuálním vývojem a výrobou vlastních produktů a to v řádu více jak několik desítek let. Historie naší firmy se píše již od roku 1871, kdy byla naše společnost založena. Více o historii naší firmy se dočtete zde.

Firma  vyrábí a nabízí výrobky stavební a průmyslové chemie, především na bázi silikonů. Název LUKOPREN  je dnes již legendou a prověřenou kvalitou v oblasti jednosložkových a dvousložkových silikonových tmelů a kaučuků. Stejně tak silikonové hydrofobizační přípravky LUKOFOB směřující do stavebnictví a silikonové laky LUKOSIL s nezastupitelným místem v průmyslu nátěrových hmot, elektrotechnice a strojírenství .

Lučební závody a.s. Kolín se samozřejmě  snaží vyvíjet i nové výrobky, které jsou srovnatelné a v některých vlastnostech i předčí výrobky dovážené. Velice rádi se tak můžeme pochlubit například výrobkem SILICOAT, jednosložkovým silikonovým tmelem určeným pro povrchovou úpravu střech opatřených nástřikem izolace PUR pěnou. 

Velkým úspěchem naší firmy je výrobek SYNHYDRID - neselektivní redukční prostředek, určený především pro použití  v organické chemii. Tento výrobek je vyvážen do celého světa. Další výrobek srovnatelný jak použitím, tak kvalitou, je vyráběn pouze u nejmenovaného výrobce v USA.

Chceme být pro naše zákazníky a obchodní partnery solidním partnerem a nabízet kvalitní výrobky a služby. Od roku 1999 máme zaveden systém řízení kvality a jsme držiteli certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2009. Náš zodpovědný přístup k životnímu prostředí můžeme deklarovat zavedením systému environmentálního řízení. Jsme držiteli certifikátu dle ČSN EN ISO 14001: 2005.

V měsíci dubnu jsme publikovali v časopise Stavebnictví a Interiér článek o tom, jak pomocí našich hydrofobizačních přípravků Lukofob můžete ochránit výrobky z umělého kamene.
Odkaz na článek: • Jak ochránit umělý kámen před nepřízní počasí
Trochu ohlédnutí do historie - Lučební závody a.s. Kolín v letošním roce oslavily 140 let od svého založení. V krátkosti popsáno v článku časopisu Povrchové úpravy (3/2011).
Do 140. sezóny své existence letos vstoupily kolínské Lučební závody, a to jako kdysi Akciová továrn ...
S ohledem na unikátní soubor vlastností silikonů, zejména pokud se týče odolnosti vůči UV-záření a oxidaci i odolnosti tepelné a chemické, jsou tyto materiály předurčeny pro použití při výrobě speciálních nátěrových hmot. Možnosti jejich využití v této oblasti jsme popsali v článku v časopise Povrchové úpravy (3/2011).
Silikony nebo též polysiloxany jsou polymerní látky, jejichž základní skelet tvoří vazby mezi atomy ...
Článek z odborného časopisu Kámen, pojednávající o kvalitativních rozdílech mezi silikonovými tmely.
Lučební závody a.s. Kolín jsou jediným výrobcem silikonových tmelů v České republice, čímž se odlišu ...